Вмотивована до навчання дитина – це щаслива дитина в щасливій Школі!


 Дитина у школі зростає, розвивається, формується та навчається. Плануючи освітній процес, ми враховуємо потреби учня, можливості дитини та її зацікавлення.

 Діти сприймають світ більш конкретно. Вони бачать перед собою конкретний предмет та зосереджують увагу на ньому. Для них є прийнятним тематичний поділ світу. Тому навчальний матеріал у школі подається загально – пізнавальними темами. На основі програми Міністерства освіти України вчителі розробляють планування, яке виконується шляхом інтеграції предметів. Залежно від змісту тем, інтегруються різні предмети. До кожної теми розроблено перелік знань і умінь з предметів. Робота по темі будується так, щоб на закінчення теми учні набули вміння та засвоїли знання, які були заплановані. Теми бувають різні за тривалістю. Є теми одноденні, тижневі, тривалістю кілька тижнів.

Вибираючи тему, керуємося побажаннями дітей, власним досвідом, порадами батьків, вимогами програми.

В початковій школі наші педагоги розробили та впровадили в навчальний процес десятки інтегрованих тем. Багаторічний педагогічний досвід вчителів школи-гімназії святої Софії підтверджує широкі можливості використання інтеграції в освітньому процесі. Інтегрування – це наближення освітнього процесу до внутрішнього світу дитини.

У процесі роботи над темами використовуємо різні форми роботи: індивідуальне навчання, навчання в парах, групах, використовуємо активні методи проведення, залучаємо дітей до проведення дослідів, проектної діяльності. Аргументом на користь використання активних методів є вислів: «Розкажіть мені – і я забуду, покажіть – і я запам’ятаю, задійте – і я зрозумію».

Дитина вчиться, коли вона спілкується, говорить, думає, фантазує, маніпулюю, спостерігає, експериментує, помиляється і використовуючи вищезгадані дії, робить висновки.

Традицією школи є завершувати вивчення однієї з інтегрованих тем проведенням родинного свята на паралелі. Для перших класів – це свято «Кольори», для других – «Свято Казки», для третіх – «Осінній ярмарок», для четвертих – КВК «Парад планет». Свята проводяться у різних форматах – праця учнів в центрах діяльності, квести, вікторини, конкурси. Учні мають завдання придумувати казки, вірші, загадки, описувати пригоди, власноручно виготовляють костюми.

Участь в таких активностях спонукає дитину набувати як соціальні компетенції – праця в команді та співробітництво, управління конфліктами, лідерство, емпатію та співпереживання, так і особисті компетенції – самоконтроль, здатність до досягнення цілей, ініціативність, оптимізм, самооцінка та самоконтроль.

Нова українська школа приділяє велику увагу інтегрованому навчанню. Адже таке навчання – це вимога часу, актуальна для всіх педагогів, які зацікавленні у формуванні всебічно розвиненої особистості. Воно сприяє формуванню в учнів цілісного уявлення про навколишній світ, активізації їхньої пізнавальної діяльності, створенню в дитячому колективі творчої атмосфери, виявленню здібностей учнів та їхніх особливостей, талантів; формуванню навичок самостійної роботи школярів, соціальної взаємодії, командної праці, а також підвищенню мотивації учнів до навчання.

А вмотивована до навчання дитина – це щаслива дитина в щасливій Школі!

 

Галина Іллів,
Директор школи