НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА У ШКОЛІ СВЯТОЇ СОФІЇ


 Мирослава Товкало, заступник директора з навчально-методичної роботи львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, член робочої групи зі свторення державного стандарту початкової школи.

Формування моральноетичних цінностей – це той принцип Нової української школи, над втіленням якого школа св. Софії працює від дня заснування.

         Попри завантаженість старих програм великою кількістю фактажу, що його треба було запам’ятовувати, і мало часу на розвиток умінь учнів, педагоги школи св. Софії віддавна намагалися впроваджувати компетентнісний підхід, який ґрунтується на тому, що учні навчаються через діяльність – здобуття конкретних умінь, формування цінностей та конструювання знань, а не за допомогою механічного запам’ятовування фактів та правил. Погодьтеся, для навчання ефективніше, коли учні самі створюють правила, спираючись на власний досвід, вчаться мислити і діяти в нових і непередбачуваних обставинах, а не коли їм нав’язують певні стереотипи, над якими не треба замислюватися.

         Тому, до речі, у новому Стандарті початкової освіти немає звичного переліку тем програми, а окреслюються вміння дитини. А отже, не тільки вчителі, а навіть батьки зможуть стежити за розвитком цих умінь, бо бачитимуть їхній вияв удома, в конкретних життєвих ситуаціях.

         Для педагогів школи св. Софії очевидна істина, що кожна дитина має право на навчання через гру, практичну діяльність, вихід за межі класу. Адже діти найкраще пізнають світ, коли виходять за межі приміщення класу – досліджують власне шкільне подвір’я, мандрують парком чи лісом, відвідують музей чи бібліотеку. Якраз тому у школі св. Софії екскурсії, пізнавальні мандрівки, реколекції – популярний метод навчання.

         Одним із найважливіших принципів гармонійного розвитку дитини є радість пізнання. Для кожної дитини пізнавати – природний процес. Дитина прагне спостерігати, запитувати, досліджувати. Такі відкриття приносять радість дитині, тому в обов’язкових результатах навчання нового Стандарту початкової освіти визначено цей важливий ціннісний компонент – «читаю для задоволення», «творю для задоволення», «описую те, про що дізнався/-лася, радіючи пізнанню нового», «пояснюю, від чого одержую насолоду у власній творчості» тощо.

         Формування морально-етичних цінностей – це той принцип Нової української школи, над втіленням якого школа св. Софії працює від дня заснування. Йдеться передусім про виховання доброти, справедливості, милосердя, чесності, відваги, наполегливості, плекання лідерських якостей, любові до рідного краю. Що важливо, ці тези стали основою для формування обов’язкових результатів навчання нового Стандарту початкової освіти. От, наприклад, в інформатичній галузі серед обов’язкових результатів навчання ми читаємо такий: «підписує власні роботи, відрізняючи їх від чужих; не списує і не дає списувати».

 

          І якщо така, на перший погляд, дрібна, але за суттю своєю глибока засада академічної доброчесності формується від першого класу школи, то можемо сподіватися, що вона стане нормою через кілька років.