Навчання


Великий вчитель не той, хто передає знання учням, а той, хто пробуджує інтерес до знань і заставляє їх прагнути добиватися самостійно знань. М.Беріл

Опираємося на психологічні, фізичні, мовні, соціальні … особливості дітей 6 – 10-річного віку . Знаємо, що дитина засвоює нову інформацію тоді, коли вона говорить, малює, маніпулює конкретними предметами. Тому навчальний прцес організовуємо так, щоб діти постійно могли обговорити те, що вивчається у малій групі чи у парі, щоб довколишній світ вивчали, маючи можливість брати конкретні предмети до рук (н-д, вивчаючи «кілограми», кожен учень зважує чи то картоплю, чи підручники; «літр» обов’язково опановуватиме, вимірюючи вміст великої банки, каструлі чи відра і т.ін.)

Щодень людство нагромаджує велику кількість інформації, і знайти необхідну потрібно навчитися. Пропонуємо в школі і в післяурочний час виробляти вміння накопичувати інформацію, відбирати потрібне з нагромадженого, і співставляти нову інформацію з відомою та оперувати нею для розв’язання проблеми.

Діти отримують тему, наприклад, “Космос: планети Сонячної системи”.Протягом двох тижнів вони працюють із літературою (енциклопедії, словники, довідники, атласи), відбираючи необхідну інформацію (записують, замальовують, оформляють таблиці та ін.). Опрацювавши тему, представляють її у вигляді проекту. Вчитель є керівником, консультантом, помічником у навчальній діяльності учня.

р
Навчання ведемо темами. Як це відтворено у плануванні?

Місяць Жовтень 2 – 5 число

Тема: Осінь.
2 жовтня: Погода восени.
3 жовтня: Фрукти.
4 жовтня: Овочі.
5 жовтня: Дерева восени.

Погода восени: діти переглянуть свої спостереження за вересень, отримають завдання для довготривалого спостереження на жовтень і листопад; запишуть основні характеристики погоди восени.

Фрукти, Овочі: на столах у дітей по декілька зразків фруктів та овочів. Діти будуть розглядати і описувати їх зовнішній вигляд, вивчати будову, смакувати, готувати страву, відбирати інформацію на одну із тем: «Як картопля прийшла в Україну», «Вітамінні властивості буряка», «Страви із яблук» та ін. Чому саме навчання темами? Дитина дошкільного та молодшого шкільного віку не сприймає світ через призму абстрактних предметів, н-д, математика, українська мова і т.д.Вона бачить світ через призму різних тем, які її цікавлять та приваблюють, н-д, яблука, гриби, вода.Ці поняття, якими думає дитина, ми і стараємося віддзеркалити в навчальному плані.

Оцінювання. Оцінювання знань та вмінь – це процес навчання, а не його наслідок. А навчальний процес і участь у ньому повинні приносити задоволення.

Знання – це не те, що звалюється шквалом води на учня, а те, що в ньому залишається. П.Бертін

Навчання читати способом від тексту до букви У 20-х роках ХІХ ст. в Україні була поширена комплексна система навчання, яка передбачала відбір змісту освіти та його відповідну інтеграцію навколо тем, що дозволяло ознайомлювати дітей з природою, суспільством, працею людей… В Україні ідеї комплексності у навчанні грунтувалися переважно на працях Джона Дьюї. Комплексність заперечувала класно-урочну систему, передбачала інтеграцію змісту навколо тем, важливих для соціального виховання дітей… У 90-х роках в Україні (м. Львів) ця система навчання почала відроджуватись. Я була однією із вчителів, які впроваджували її у навчально-виховний процес. Вона стала основою і в методі навчання читати способом від тексту до букви.

З першого дня перебування у школі шестилітні діти, під спрямовуючою діяльністю вчителя, «читають», «пишуть», малюють, слухають, досліджують, експерементують. Протягом дня в одній визначеній на цей день темі (н-д: «Зелені овочі», Листок із дерева», «Я» і ін.) діти:

  • слухають казки, вірші, оповідання;
  • усім класом та індивідуально читають вірші ( надруковані на великих аркушах) та працюють над їх змістом, значеннням слів та їх графічним записом;
  • складають розповіді, казки;
  • проводять короткочасні і довготривалі спостереження та фіксують їх у таблицях.

bBoh6Uri4lc Не говоримо дітям про звуки і літери. Працюємо лише над словом, реченням, текстом. Минає 2-3 місяці і діти самі узагальнюють, що у словах апельсин, акваріум, арка – перша літера «А» і т.д. На кінець листопада 90% дітей читає слова, складає речення.

Найважливіше, що дитина від тексту самостійно приходить до розуміння того, що він складається зі слів, які означають конкретні предмети, а слова складаються з букв.

Такий метод є для дітей надзвичайно цікавим, пізнавальним, розвиваючим, а найголовніше, що діти вчаться читати природнім способом: від конкретних речей (текст, слово, які вони чують від народження з уст мами) до абстрактних (буква, звук).

Наталя Древняк-Сарабун, заступник з навчально-методичної роботи